sobota, 1 października 2011

95% uczniów szkół średnich w UE uczy się angielskiego

Według danych opublikowanych przez unijne biuro statystyczne Eurostat, 82% uczniów szkół podstawowych w UE uczy się języka angielskiego jako języka obcego. W przypadku szkół średnich odsetek ten jest jeszcze większy - 95%.  Jako drugi język obcy w UE najczęściej jest wybierany francuski, wśród podstawówek i gimnazjów odsetek ten wynosi 16%. Natomiast wśród szkół średnich drugim językiem jest niemiecki z udziałem na poziomie 27%.

W przypadku Polski, sytuacja dotycząca pierwszego języka obcego jest przybliżona do unijnej, odpowiednio 81% w podstawówkach i gimnazjach oraz 92% w szkołach średnich. Spora różnica w stosunku do unijnej średniej występuje w naszym kraju w kwestii wyboru drugiego języka. Tutaj, jako drugi język wybierany jest niemiecki odpowiednio 17% w podstawówkach i gimnazjach i aż 54% w szkołach średnich.

Są państwa, w których odsetek nauki języka angielskiego w szkołach wynosi aż 100%. Do tych Państw zaliczają się: Austria, Holandia, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Bułgaria, Czechy i Francja.

/Eurostat/
---
TAGI: angielski w UE, nauka angielskiego w szkołach w krajach unii europejskiej, angielski jako pierwszy język w UE.