niedziela, 5 lutego 2012

Najczęściej popełniane błędy cz. 7 - superlative with no 'the'

She dances best when she listens to Madonna. - She dances the best when she listens to Madonna.

Jeżeli używamy zdania w którym stopień najwyższy przymiotnika (superlative) używany jest do porównywania tej samej osoby albo rzeczy, wtedy nie używamy the.

W przykładowym zdaniu porównywana jest ta sama osoba w różnych okolicznościach.
---
TAGI: typowe błędy w angielskim, superlative, stopniowanie przymiotników