czwartek, 31 marca 2011

LOL, IMHO, FYI oficjalnie w nowym słowniku Oxford English Dictionary

W najnowszym wydaniu Oxford English Dictionary zamieszczone zostały skróty, które powszechnie używane są w komunikacji elektronicznej. Słowa takie jak LOL, IMHO, FYI zostały oficjalnie uznane za obowiązujące, co powoduje, że wkrótce mozemy spodziewać się uaktualnień w słownikach komputerowych i te skróty nie będą już więcej podkreślane na czerwono.

OMG – [OMG int. (and n.) and adj.]: ‘Oh my God’ (or sometimes ‘gosh’, ‘goodness’, etc.)

LOL – [LOL int. and n./2]: ‘laughing out loud’

IMHO – IMHO (‘in my humble opinion’) [IMHO at I n./1]

OED przyznaje, że używanie skrótów oszczędza czas w elektronicznej komunikacji gdzie liczy się każda litera.

---
TAGI:
skróty internetowe oficjalnie w słowniku, słownictwo internetowe w słowniku