środa, 13 kwietnia 2011

Najczęściej popełniane błędy cz. 1

I live here from 2008 - I've lived here since 2008

Powyższy przykład jest dość częstym błędem popełnianym przez uczniów języka angielskiego.
Błąd w tym zdaniu polega na źle dobranym czasie. W zdaniach, w których zdarzenie zawarte jest w ramach czasowych, które jeszcze nie zostały zamknięte używamy czasu present perfect a nie simple present.

Poprawne zdanie: I've lived here since 2008.

---
TAGI:
present perfect w praktyce, typowe błędy w języku angielskim, gramatyka języka angielskiego.