niedziela, 17 kwietnia 2011

Lawyer, barrister, solicitor, attorney - zawody prawnicze

W języku angielskim występuje kilka pojęć, które używane są do określania osób, które zajmują się świadczeniem usług prawniczych. Ze względu na to, że terminy te związane są bezpośrednio z danym krajem, często prowadzą do nieporozumień.

Lawyer - to słowo, które jest najbardziej ogólnym z pojęć, termin ten nie niesie, ze sobą żadnych bardziej szczegółowych informacji.

Attorney lub attorney at law - słowo występujące w USA oraz większości państw anglojęzycznych. Odnosi się do osoby, która świadczy porady prawne dla osób fizycznych jak i przedsiębiorstw. Wedle przepisów występujących w Stanach Zjednoczonych taka osoba, musi być członkiem American Bar Association.

Solicitor - (Wielka Brytania) - określa osoby, które świadczą porady prawne osób fizycznych jak i przedsiębiorstw. Mogą reprezentować swoich klientów w sądzie jak i poza nim. W razie potrzeby zorganizują barrister do reprezentowania swoich klientów.

Barrister - (Wielka Brytania) - to prawnik, który reprezentuje klienta przed sądem.

Różnica między Solicitor a Barrister - główna różnica polega na miejscu pracy. O ile, solicitor głownie pracuje w biurze udzielając porad prawnych, to barrister reprezentuje klienta w sądzie. Solicitor także może reprezntować klienta w sadzie, ale tylko w sądach niższych instancji.

---
TAGI:
Różnice między barrister i solicitor, legal English, angielski dla prawników, attorney at law, attorney, solicitor, barrister.