poniedziałek, 25 kwietnia 2011

Najczęściej popełniane błędy cz. 2

If I will have time I will go shopping - If I have time I will go shopping.

Bardzo często osoby uczące się języka angielskiego przy budowie zdania warunkowego (w pierwszym trybie warunkowym) zarówno zdanie warunkowe jak i zdanie wynikowe opierają o czas przyszły.

W języku angielskim należy zastosować czas teraźniejszy jako zdanie warunkowe t.j. If I have time ... natomiast zdanie wynikowe pozostaje w czasie przyszłym.

Błąd ten prawdopodobnie wynika z tego, że w języku polskim właśnie w ten sposób budujemy tego typu zdanie warunkowe - jeśli będę miał czas to pójdę na zakupy.

Zdanie poprawne: If I have time I will go shopping.

---
TAGI:
Typowe błędy w języku angielskim, gramatyka języka angielskiego, pierwszy tryb warunkowy w języku angielskim.