poniedziałek, 2 maja 2011

Najczęściej popełniane błędy cz. 3 - Among i Between

Among i between to słowa dość często mylone. Często tłumaczy się, że between używamy dla maksymalnie dwóch obiektów, czyli np. w zdaniu: A dog is standing between cars przy założeniu, że są 2 samochody, natomiast przy większej ilości powinno się użyć już słowa among. Nic bardziej mylnego, between również możemy użyć dla większej ilości obiektów, np. w zdaniu Her house is between shop, the river and the park.

Należy natomiast zwrócić uwagę na to czy obiekty, o których mówimy stanowią grupę, wtedy stosujemy już among, np. w zdaniu The invoice is among the papers.

---
TAGI:
Użycie among a between, typowe błędy w języku angielskim, gramatyka języka angielskiego.