piątek, 8 lipca 2011

Najczęściej popełniane błędy cz. 6 - can a could

It can rain this afternoon - It could rain this afternoon.

W języku angielskim, jeśli chcemy wyrazić możliwość wystąpienia jakiegoś zdażenia możemy użyć czasowników could, may lub might. Nie możemy natomiast do tego typu zdań używać czasownika can. Jest to dość często spotykany błąd z tego względu, że forma w języku polskim bardzie odpowiada właśnie can aniżeli could.

Często mówimy: Dzisiaj może padać. W angielskim poprawna forma to: It could rain today.

Zamiast czasownika could można równie dobrze użyć might  lub may.

---
TAGI: czasowniki modalne, can, could, might may, typowe błędy w angielskim