wtorek, 29 stycznia 2013

Raise vs rise

Raise vs rise to dość częsty dylemat, który czasownik wybrać? Oba z punktu widzenia języka polskiego znaczą mniej więcej to samo. Zatem w czym rzecz?

Czasownik 'raise" jest czasownikiem przechodnim (transistive verb) czyli czasownikiem, po którym musi wystąpić rzeczownik, podczas gdy 'rise' jest czasownikiem nieprzechodnim (intransistive verb) czyli takim, który w zdaniu występuje sam.

Np:

Sun rises at 5 o'clock in the morning.

Don't raise your voice!

Raise your hand when you want to say something.

Kolejna różnica między tymi czasownikami polega na tym, że 'rise' jest czasownikiem nieregularnym: rise - rose - rosen, natomiast 'raise' jest czasownikiem regularnym.

---
TAGI: raise a rose, transistive verbs, intransistive verbs, typowe błędy w angielskim, gramatyka w praktyce