czwartek, 26 maja 2011

Wyższość zajęć indywidualnych nad grupowymi


Równanie poziomu do dołu w przypadku kursów grupowych.

W przypadku zajęć indywidualnych poziom zaawansowania ucznia jest zawsze dostosowany do jego umiejętności. W przypadku zajęć grupowych, pomimo podziału grupy na różne poziomy, uczestnicy zajęć są na różnych poziomach zaawansowania. W takim przypadku, poziom dostosowywany jest do uczniów z najmniejszym zasobem wiedzy a przez to tracą uczniowie z wyższym poziomem języka.

Możliwość swobodnego ustalania planu lekcji z uczniem.

W przypadku zajęć indywidualnych z lektorem, termin oraz częstotliwość zajęć ustalana jest indywidualnie. W przypadku zajęć grupowych, uczeń musi dostosować się do grupy.

Możliwość odrabiania opuszczonych zajęć.

W przypadku zajęć indywidualnych w sytuacji, gdy uczeń w danym dniu nie może odbyć zajęć istnieje możliwość odrobienia ich w innym terminie. W przypadku zajęć grupowych jest to raczej niemożliwe i uczeń taki traci zajęcia.

Inne ważne różnice pomiędzy zajęciami indywidualnymi a grupowymi:

  • Lektor dostosowuje tempo nauki indywidualnie do ucznia,
  • Błędy, które popełnia uczeń są korygowane na bieżąco,
  • 100% czasu poświęcane jest dla ucznia,
  • Przygotowywane materiały dla ucznia mogą być dostosowane do zainteresowań danej osoby.

---
TAGI: Lektor angielskiego Poznań, różnica miedzy zajęciami indywidualnymi a grupowymi, angielski indywidualnie Poznań.